Juliette de Causans – Ċirkuskrizzjoni 8 FDE (Maltais)

L-impenji tiegħi minn naħa tiegħek

Għażiż espatrijat, Għażiż espatrijat,

Jien wieħed mill-ftit fil-familja tiegħi li twelidt fi Franza peress li l-ġenituri tiegħi, bħan-nanniet tiegħi, għexu ħajja ta’ espatrijazzjoni . Attendejt  diversi skejjel sekondarji Franċiżi mill-kindergarten sal-baċellerat għadda għand il-Lycée français de Belgique Jean Monnet qabel ma rritornat fi Franza biex inkun nista’ nkompli l-kors universitarju tiegħi. Din l-espatrijazzjoni, għextha fit-tfulija, fl-adolexxenza kif ukoll fl-età adulta bil-problemi kollha li dan jimplika, b’mod partikolari r-rikonoxximent ta’ diplomi, iż-żamma ta’ netwerk ta’ ħbiberiji jew it-tmexxija ta’ rieda possibbli tad-dar li tista’ tkun Franza jew dik. tat-tfulija tiegħek. Jien dik li wieħed jista’ jsejjaħ “Franċiża tad-dinja”, il-bażi tiegħi hija l-lingwa Franċiża tiegħi, u għalhekk sirt professur tal-Letteratura Moderna wara li studjajt il-Letteratura u l-Liġi. 

Stajt nara li l-Franċiżi li jgħixu barra jiffurmaw komunità speċjali ħafna. L-espatrijazzjoni tbiddel moħħna u l-mod tagħna kif naraw id-dinja. Kemm jekk l-espatrijazzjoni tiegħek hija ppjanata li tkun twila jew iqsar, jien inkun preżenti biex niffaċilitaha u niddefendi d-drittijiet tiegħek kif ukoll dawk tal-qraba tiegħek, kemm jekk huma ta’ nazzjonalità Franċiża jew le . Il-familja ma tieqafx fil-fruntieri tan-nazzjonalità.  

Ġejt investit uffiċjalment minn  Egalité Europe Ecologie!  Partit Ewropew, repubblikan u ambjentalista . L-Ewropa hija waħda mill-impenji fit-tul tiegħi kif ukoll il-kawżi tal-ugwaljanza (fis-sens wiesa’) u l-ekoloġija. Jien neżerċita diversi mandati assoċjattivi għal dan il-għan . Illum, nixtieq nirrappreżentakom fl-Assemblea Nazzjonali. Se naġixxi  mal-  Maġġoranza  Presidenzjali  lil hinn mill-firdiet partiġġjani.

Għandi rabtiet intimi f’din il-kostitwenza mal-familja fl-Italja, skambji universitarji f’Istanbul u żjarat numerużi fil-Greċja . It-8 distrett  għandu rikkezza kulturali ta’ elf sena kif ukoll storja kumplessa, delikata, li rridu nirrispettawha u li rridu nilqgħu magħha. Wara li għext f’pajjiżi dittatorjali jew f’demokraziji, marbut bid-diskrezzjoni minħabba rabtiet familjari ma’ rappreżentanti ta’ Franza barra, naf il-valur tal-paċi, tad-demokrazija kif ukoll il-limiti li trid tistaqsi lilek innifsek. Se naġixxi b’diplomazija fil-kuntest tad-dmirijiet tiegħi bħala Membru tal-Parlament, filwaqt li nżomm f’moħħu d-difiża tad-drittijiet tiegħek u nistaqsi sistematikament lill-Assemblea dwar is-sitwazzjoni speċifika tiegħek bħala espatrijat u dik tal-qraba tiegħek .   

Inkun ta’ appoġġ għan-nisa u l-irġiel Franċiżi ta’ kull età, billi nistaqsi  l-kwistjoni tal-prezz tal-edukazzjoni barra l-pajjiż, l-appoġġ għall-intraprendituri, il-pensjonijiet, is-sistema tal-protezzjoni tas-saħħa, id-dipendenza fuq il-kura u d-diżabilità, inkluż barra l-pajjiż, sabiex intejjeb eżistenti mekkaniżmi għal aktar ġustizzja soċjali. Għalhekk, nixtieq li l-allowances għall-adulti b’diżabilità u l-allowances tal-familja jitħallsu taħt l-istess kundizzjonijiet bħal fi Franza kontinentali lill-espatrijati Franċiżi. Se nappoġġja s-servizzi konsulari lokali b’ħinijiet ta’ xogħol akbar  kif ukoll ir-  rivalutazzjoni tal-konċessjonijiet tal-konsulenti tal-barranin Franċiżi  sabiex ikunu jistgħu jiġu jiltaqgħu miegħek.

Se nappoġġja l-festivals, l-influwenza tal-Frankofonija u l-wirt Franċiż barra l-pajjiż. Se nagħmlu wkoll l-iskejjel  post ta’ edukazzjoni tal-lingwa u x-xjenza, iżda wkoll ta’ elevazzjoni umanista u ekoloġika.

Fil-kuntest partikolari tal-gwerra fl-Ukrajna, se nuża  l-esperjenza  intima tiegħi  tal-pajjiżi tal-ex USSR, l-Asja, l-Amerika u l-Ewropa tal-Punent biex niddefendi s-sigurtà tagħna u l-mudell Ewropew tagħna . Se  nappoġġja l-awtonomija strateġika għall-Ewropa . Nixtieq ukoll li nkunu nistgħu nuru solidarjetà mat-Turkija u b’mod aktar ġenerali mal-pajjiżi mħawwda mill-katakliżmi kbar f’isem l-umanità komuni tagħna.

Fidila lejn il-kostitwenza tagħna, li l-pajjiżi differenti tagħha jogħġobni, għażilt bħala sostitut lil Pierre Attaman, eks direttur tal-kumpanija u professur tal-ekonomija f’Sciences Po u HEC. Trilingwi Franċiż, Ebrajk u Taljan, għandu dar f’Sirakuża fl-Italja, jivvjaġġa regolarment lejn Malta, il-Greċja u t-Turkija. Attiv fil-qasam tal-Arti, moqri tajjeb, huwa Latinist u Ellenist.

Se naħdem biex nippromwovi l-paċi u d-djalogu interkulturali , ġestjoni aktar responsabbli tal-migrazzjoni kif ukoll il-ġlieda kontra l-inflazzjoni u t-telf tas-setgħa tal-akkwist. Rigward l-ambjent, nemmen fl-innovazzjoni ekoloġika, fl-abbiltà tagħna li nnaddfu dak li jista ‘jiġi mnaddaf, biex “issewwi n-natura”. Jien ekologu pragmatiku  li għalih ix-xjenza u l-progress mhumiex l-għedewwa tal-ambjent.  

Jekk tafdani, npoġġi l-enerġija kollha tiegħi bħala deputat biex niddefendi  d-drittijiet tiegħek bħala espatrijati  fl-Assemblea.

Sinċerament u bil-qalb

Juliette de Causans kandidata ambjentali Maġġoranza Presidenzjali fl-elezzjonijiet leġiżlattivi tat-8 distrett  tal-Franċiżi li jgħixu barra minn Franza

Juliette DE CAUSANS, ġurista, professur tal-letteratura

Responsabbli mill-assoċjazzjonijiet fid-difiża tad-drittijiet tal-bniedem, l-Ewropa u l-ekoloġija, jien bint u neputi ta’ espatrijati li għexu aktar minn 25 sena ta’ espatrijazzjoni jien stess. Professur tal-Ittri, miżżewweġ, għandi żewġt itfal irreġistrati fis-sezzjoni internazzjonali. Irrid nippromwovi korsijiet bilingwi fi Franza, korsijiet li jitkellmu bil-Franċiż u bilingwi barra l-pajjiż u e-campus. Gradwat fit-taxxa u l-liġi Ewropea, se nkun ħerqan li niddefendi d-drittijiet tiegħek bħala espatrijati fl-Assemblea Nazzjonali.

Pierre ATTAMAN, ekonomista

Ex maniġer tan-negozju, għalliem tal-ekonomija f’Sciences Po Paris u HEC, passjonat għall-arti, inħobb l-Italja fejn xtrajt dar f’Sirakusa ma’ marti. Nitkellem Franċiż, Taljan, Ebrajk u naqra Latin u Grieg antik. Niddefendi Ewropa awtonoma fil-ktajjen tal-produzzjoni tagħha, il-provvista tal-enerġija tagħha u l-ikel tagħha. Se nikkontribwixxi għall-promozzjoni ta’ skambji bejn Franza u d-diversi pajjiżi tal-kostitwenza tagħna.

IL-PRIJORITAJIET LOKALI TIEGĦI

Drittijiet soċjali ta’ ċittadini Franċiżi barra: difiża tad-drittijiet ta’ espatrijati 

Edukazzjoni: titjib tal-aċċess għall-edukazzjoni Franċiża bi spiża moderata 

Intraprenditorija: trawwim ta’ sħubijiet
Jiffaċilitaw ir-ritorn u l-investiment fi Franza kontinentali 

Ittejjeb l-aċċess għal servizzi konsulari diġitali 

Allowances tal-familja u AAH: jippermettulhom li jitħallsu taħt l-istess kundizzjonijiet bħal fi Franza kontinentali

L-impenji tiegħi miegħek

Ekoloġija: ippjanar ekoloġiku
L-irduppjar tal-objettivi klimatiċi għal ekonomija mingħajr karbonju 
Taħriġ fl-impjiegi ekoloġiċi  
Nagħmlu lill-Ewropa l-ewwel ekonomija ekoloġika fid-dinja L-  
iżvilupp ta’ netwerks ferrovjarji Ewropej  
Rikonoxximent tal-kriminalità internazzjonali tal-ekoċidju  
Il-promozzjoni tal-innovazzjoni ekoloġika u ekonomija ekoresponsabbli 
Saħħa u solidarjetà: titjib fl-aċċess għall-kura  Promozzjoni tal-ħruġ ta’ karti vitali internazzjonali Promozzjoni dijanjostika mill-bogħod (saħħa diġitali)  
Ħolqien ta’ aktar sħubijiet internazzjonali bejn sptarijiet  
Żieda fir-remunerazzjoni tal-persunal tas-saħħa Ġlieda kontra  
d-deżertifikazzjoni medika  
Edukazzjoni: klassijiet primarji maqsuma għal ugwaljanza reali
Tnaqqas l-ispiża tal-iskola għall-istudenti Franċiżi barra permezz ta’ għajnuna diretta mis-sistema tal-Edukazzjoni Nazzjonali 
Żid ir-remunerazzjoni tal-persunal edukattiv. 
Oħloq kampus elettroniċi u korsijiet li jitkellmu bil-Franċiż internazzjonalment 
Ippromwovi n-netwerk FLAM (tagħlim tal-Franċiż wara l-klassi)
Anzjani: sistema ta’ pensjoni adattata
Ikkunsidra aħjar l-impatt tal-edukazzjoni tat-tfal meta jiġu kkalkulati l-pensjonijiet  
Neħħi l-perjodi ta’ limitazzjoni biex jitqiesu karrieri barra mill-pajjiż għall-irtirar 
Twaqqaf one-stop shop drittijiet soċjali u fiskali ta’ ċittadini Franċiżi li jgħixu barra. 
Indiċjar tal-pensjonijiet tal-irtirar biex inflazzjoni
Is-sigurtà u l-prossimità: it-tisħiħ tal-appoġġ għaċ-ċittadini Franċiżi barra l-pajjiż
Il-ftuħ ta’ aktar postijiet diplomatiċi u konsulari lokali 
Tqajjem kuxjenza dwar l-eżistenza ta’ “netwerks ta’ sigurtà barra l-pajjiż” 
It-tisħiħ tal-appoġġ għall-vittmi ta’ vjolenza domestika barra l-pajjiż 
Jikkumpensaw aħjar lill-konsulenti liċ-ċittadini Franċiżi barra l-pajjiż 
Żgħażagħ Franċiżi barra l-pajjiż
Oħloq Young World Transport Card li toffri tnaqqis lill-istudenti Franċiżi li jixtiequ jżuru l-ġenituri Franċiżi tagħhom residenti barra; 
Offerta vawċers tal-ikel għal studenti Franċiżi barra minn Malta fil-bżonn 
Ippromwovi u testendi l-programm Erasmus + għal pajjiżi oħra