Tatiana Boteva-Malo sikonskripsyon 2 FDE Créole haïtien

Angajman mwen bò kote w

Chè èkspatriye, mezanmi èkspatriye,

Nan nasyonalite franko-bulgari, mwen te viv kòm madanm yon èkspatriye nan plizyè peyi nan mond lan  kote mwen te edike de pitit fi mwen yo. Mwen gen fanmi nan Brezil ak Meksik. 

Mwen te aprann franse depi 6 an ak Alliance Française paske papa m te yon frankofil ki te etidye jeni nan Pari.  Li te sou goch, li te anrole ann Espay pou l goumen kont frankism, li te goumen kont nazis epi li te retounen nan Bilgari kote rido an fè a tonbe sou li ak rès fanmi m. Manman m te yon pwofesè lekòl e li te anseye franse tou. Mwen menm mwen gradye ak yon metriz nan Literati franse ak Literati Ris nan Inivèsite Sofia.. Mwen te travay pandan plizyè ane kòm entèprèt ak tradiktè anvan m te rankontre mesye ki ta vin mari m, ki te franse. Istwa nou an te enposib anvan tonbe nan miray Bèlen an, se konsa mwen te oblije kouri kite peyi m ‘orijin Lè sa a, kominis, ansent epi yo te rive nan Pari, a laj 30 ane ak yon valiz, kite fanmi mwen dèyè m ‘. Lafrans akeyi m, konsole m, adopte m .

Se poutèt sa pwofil mwen an se yon fanm ki gen eksperyans, sa ki nan lavi, lavi chak jou, lavi fanmi, lavi pwofesyonèl, sa ki nan ti istwa a ki pafwa rankontre gwo a. Mwen vle kenbe prensip imanis yo ke nou pa dwe janm bliye, enkli nan tan nan gwo konfli san sepandan plonje nan nayivite fas a enperyalis .

Mwen vle  defann tranzisyon ekolojik men tou kilti, plis demokrasi  ak plis envestisman nan sektè sèvis piblik la. Mwen vle pèmèt franse k ap viv aletranje benefisye akò entèbankè favorab  pou yo pa sibi depans echanj entèdi ankò. Pwofesè nou yo dwe pi byen peye epi bonis ekspatriyasyon yo dwe revalorize.

Mwen pral yon sipò pou fanm franse ak gason tout laj, nan poze  kesyon an nan pri a nan edikasyon aletranje, sipò pou antreprenè, pansyon, sistèm pwoteksyon sante a, depandans swen ak andikap,  ki gen ladan aletranje, nan lòd yo amelyore ki egziste deja. mekanis pou plis jistis sosyal. Kidonk, mwen ta renmen ke alokasyon pou granmoun andikape ak alokasyon fanmi yo peye nan menm kondisyon ak nan Lafrans kontinan bay ekspatriye franse. Mwen pral sipòte sèvis konsila lokal yo ak reouvèti pòs diplomatik ak konsila yo nan Jamayik, Ondiras, El Salvador, Paragwe, Sirinam, Trinidad ak Tobago ak tou  . revalorizasyon alokasyon konseye etranje franse yo pou yo ka vin rankontre w.

Mwen pral sipòte festival, enfliyans frankofoni a ak eritaj franse aletranje an koneksyon avèk mond ki pale panyòl ak pòtigè ki pataje rasin Latin nou yo. Nou pral fè lekòl yo tou  yon kote nan edikasyon lang ak syans, men tou nan elevasyon imanis ak ekolojik.

Nan kontèks espesifik lagè a nan Ikrèn, mwen pral fè  eksperyans mwen nan peyi yo nan ansyen Sovyetik la, Azi, Amerik ak Ewòp oksidantal itil pou defann sekirite nou an . Mwen  pral sipòte otonomi estratejik pou Ewòp . 

Envesti ofisyèlman pa  Egalité Europe Ecologie! , , Mwen pral travay an favè yon wo nivo edikasyon pou timoun nou yo, byennèt bèt, Ewòp, souverènte manje  ak  Majorite  Prezidansyèl la  pi lwen pase divizyon patizan. 

Nan kad travay mwen antanke  Konseye sitwayen franse k ap viv aletranje  ak Prezidan Konsèy Konsila a,  mwen te sipòte fanmi fransè ki nan difikilte , ki viktim vyolans domestik e mwen te defann akòde bous detid ki kouvri bezwen reyèl timoun nou yo. Kòm yon depite, mwen pral sistematikman kesyone kesyon an nan ekspatriyasyon nan vòt la nan lwa yo . 

Mwen chwazi kòm ranplasan José Miguel SANCHEZ PEREZ  ki se nasyonalite franko-espayol. Li te enpresyone m ak detèminasyon li ak eksperyans li nan koperasyon entènasyonal pou sove rivyè Paragwe ak Amazon. Yon ekspè nan kontwòl polisyon dlo ak pwoblèm anviwònman an , li travay ansanm ak Ewòp pou pwoteje ak pran swen Latè. Plis pase tout tan, nou bezwen yon vizyon ekolojik, imanis ak sosyal . Nou pral defann kreyasyon yon krim entènasyonal ekosid. 

Si ou fer mwan konfyans mon pou met tou mon lenerzi koman en depite pou defann  ou drwa koman expatriates  dan Lasanble.

Sensèman ak cho

Tatiana Boteva-Malo, kandida anviwònman an majorite prezidansyèl nan eleksyon lejislatif 2èm sikonskripsyon fransè k ap viv andeyò Lafrans. 

 Tatiana BOTEVA-MALO, Konseye FE Balkans Sud ak Prezidan Konsèy Konsila Sofia 

Konseye franse k ap viv aletranje nan Sid Balkan yo, Prezidan Konsèy Konsila Sofia, mwen te eli anba etikèt ekolojis la. Mwen gradye nan Literati franse ak Literati Ris nan Inivèsite Sofia. Nan nasyonalite franko-bulgari, mwen te viv kòm madanm yon èkspatriye nan plizyè peyi nan mond lan kote mwen te edike de pitit fi mwen yo. Mwen gen fanmi nan Meksik ak Brezil. Ekriven-réalisateur, mwen te resevwa pri RFI Le Monde pou plizyè nan istwa kout mwen yo.

José Miguel SANCHEZ PEREZ, chèchè syantifik nan ekoloji

Nan nasyonalite franko-panyòl, mwen se yon chèchè syantifik nan domèn ekoloji ak anviwònman an, fòtman atache ak pwoblèm ki gen rapò ak pwoteksyon resous natirèl yo. Mwen kowòdone plizyè pwojè rechèch sou jesyon resous dlo nan kad koperasyon entèrejyonal, an patikilye, konsènan Rivyè Amazon an e mwen te rete pou objektif sa a nan plizyè peyi Amerik Latin nan, an patikilye, nan Brezil ak Paragwe. 

PRIYORITE LOCAL MWEN

Dwa sosyal sitwayen franse k ap viv aletranje: defann dwa ekspatriye yo 
.
Fasilite retounen ak envestisman nan tè pwensipal Lafrans 
Amelyore aksè a sèvis konsila dijital 
Alokasyon pou fanmi ak AAH: pèmèt yo peye nan menm kondisyon yo ak nan tè pwensipal Lafrans.

Angajman mwen avèk ou

Ekoloji: planifikasyon ekolojik

Double objektif klima yo pou yon ekonomi san kabòn 

Fòmasyon nan travay vèt Fè Ewòp la premye ekonomi vèt nan mond lan  

Devlope rezo tren Ewopeyen an  

Rekonèt krim entènasyonal ekosid Pwomosyon inovasyon vèt ak yon ekonomi ki responsab ekolojik 
Sante ak solidarite: amelyore aksè a swen 

Pwomosyon emisyon kat vital entènasyonal yo  

Pwomosyon dyagnostik aleka (sante dijital)  

Kreye plis patenarya entènasyonal ant lopital  

Lite kont dezètifikasyon medikal  

Ogmante salè pèsonèl sante yo  
Edikasyon: divize klas primè pou egalite reyèl

Diminye pri lekòl franse aletranje atravè èd dirèk nan sistèm Edikasyon Nasyonal 

Ogmante salè pèsonèl edikasyon. 

Kreye kanpis elektwonik ki pale fransè ak kou entènasyonalman Ankouraje rezo FLAM (anseye fransè apre klas)
Granmoun aje: yon sistèm pansyon adapte
Pi byen konsidere enpak edikasyon timoun yo lè w ap kalkile pansyon  

Retire peryòd limitasyon pou pran an konsiderasyon karyè aletranje pou pran retrèt 

Mete yon sèl-stop shop dwa sosyal ak fiskal sitwayen franse k ap viv aletranje 

Indexing pansyon retrèt yo enflasyon
Sekirite ak pwoksimite: ranfòse sipò pou franse aletranje

Relouvri pòs diplomatik ak konsila lokal yo 

Sensibilisation sou egzistans “rezo sekirite aletranje” 

Ranfòse sipò pou viktim vyolans domestik aletranje 

pi byen konpanse konseye sitwayen franse k ap viv aletranje. 
Jèn Fransè aletranje

Kreye yon Kat Transpò Young World ki ofri yon rediksyon pou elèv franse ki vle vizite paran franse yo ki abite aletranje; 

Ofri bon manje pou elèv franse aletranje ki nan bezwen. 

Pwolonje pwogram Erasmus + nan Amerik Latin ak Karayib la.